Trainingen spraakherkenning
Herkenningsprobleem opgelost
Wisselen tussen vensters (taken)
Programma's besturen met spraakherkenning
Handenvrij programmeren
Commando's aanpassen
Natpython

Spraakherkenning: de computer bedienen met de stem.

Dit houdt in zowel teksten dicteren als commando's geven. Het pakket Dragon NaturallySpeaking is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat het ook voor mensen zonder "functiebeperking" zeer goed toepasbaar is.

Mensen die veel teksten produceren, zoals artsen, juristen of notulisten, kunnen veel baat hebben bij dit product.

Voor mensen die hun handen niet (veel) kunnen gebruiken, zoals RSI-patiƫnten, reuma-patiƫnten of mensen met een spierziekte, kan spraakherkenning een uitkomst zijn.

Spraakherkenning kan op verschillende manieren gebruikt worden, van (nagenoeg) handenvrij tot en met zeer gemengd, in combinatie met muis en toetsenbord.

Op de volgende pagina's meer over: